วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

เหตุผลที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยรุ่น 4 IN 1 เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ RCBO จากหน่วยขาย ไดเร็กเซลล์ ของ บริษัท นิปปอน การ์ด(ประเทศไทย)จำกัด

 • เหตุผลที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยรุ่น 4 IN 1 เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ RCBO จากหน่วยขาย ไดเร็กเซลล์ ของ บริษัท นิปปอน การ์ด(ประเทศไทย)จำกัด
  • ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัท ประเภทของบ้านที่อยู่อาศัยเป็นอาคารพาณิชย์ และลักษณะสิ่งแวดล้อมของบ้านที่อยู่อาศัยเป็นชุมชนทั่วไปมากที่สุด เหตุผลที่ผู้ซื้อใช้ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยรุ่น 4 IN 1 เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ RCBO จากหน่วยขาย ไดเร็กเซลล์ ของ บริษัท นิปปอน การ์ด (ประเทศไทย)จำกัด พบว่า
                    ข้อมูลเหตุผลโดยรวมลำดับที่ 1 ของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย รุ่น 4 IN 1 เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ RCBO จากหน่วยขาย ไดเร็กเซลล์ คือ ด้านราคาสินค้า (Price) ซึ่งสินค้าสามารถชำระค่าสินค้าแบบเงินผ่อนได้
                    ข้อมูลเหตุผลโดยรวมลำดับที่ 2  เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ RCBO จากหน่วยขาย ไดเร็กเซลล์ คือ ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า (Product)ซึ่งสินค้ามีมาตรฐานรองรับ มอก.จาก สำนักงานมาตราฐานอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และ อิเล็คโทรนิคส์ จาก(ในสังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
                  ข้อมูลเหตุผลโดยรวมลำดับที่ 3  เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ RCBO จากหน่วยขาย ไดเร็กเซลล์ คืด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเมื่อเครื่องบกพร่องภายในระยะเวลารับประกันหลังติดตั้ง 5 ปี (มากที่สุดในวงการเครื่องตัดไฟฟ้าในประเทศไทย)  และสามารถชำระค่างวด สะดวกสบาย หลายช่องทาง เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ พนักงานมารับถึงบ้าน
                  นอกจากนี้ปัจจัยที่มีเหตุผลต่อการซื้อสินค้า นิปปอนคัท คือ ด้านบริการหลังการขาย (After sale service) ที่บริการติดตั้งสินค้าฟรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น